USE.FLO-LINE.,Ltd

ต้อนรับอาจารย์นิเทศนักศึกษาฝึกงาน

Sale price Price 0.00 ฿ Regular price

    เมื่อวันที่ 3 ตุลาคมที่ผ่านมา นายสุรเชษฐ์ สว่างเนตร วิศวกรด้านการศึกษาและนายวิรัตน์ ผอบทอง ผู้เชี่ยวชาญแผนก Pump&motor ให้การต้อนรับ อาจารย์นิเทศนักศึกษาฝึกงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ซึ่งมารับฟังผลการประเมินการปฏิบัติงานของนักศึกษาเบื้องต้น ทั้งนี้ได้เยี่ยมชมโรงงานในการผลิต-ซ่อมอุปกรณ์ไฮดรอลิก ณ.บริษัท ยูเอสอี.โฟล-ไลน์ จำกัด