USE.FLO-LINE.,Ltd

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษาเยี่ยมชมโรงงาน

Sale price Price 0.00 ฿ Regular price

08 สิงหาคม 2559 บริษัท ยูเอสอี. โฟล-ไลน์ จำกัด ได้ต้อนรับผู้เยี่ยมชมจาก สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.คณิต เฉลยจรรยา ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษาและคณะอาจารย์ เข้าเยี่ยมชมโรงงานในครั้งนี้และยังได้ชมชุดทดลองเพื่อการศึกษาเพื่อร่วมมือ ในการพัฒนา จัดหาและดำเนินการผลิตชุดฝึกอบรมและสื่อการเรียนการสอนต่อไป