USE.FLO-LINE.,Ltd

ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ

Sale price Price 0.00 ฿ Regular price

บริษัท ยูเอส.อีโฟล-ไลน์ จำกัด ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.คณิต เฉลยจรรยา กับ คุณสุรพล  จิตต์สว่างดี กรรมการผู้จัดการบริษัท ยูเอส.อีโฟล-ไลน์ จำกัด พร้อมคณะผู้บริหารทั้ง 2 ฝ่าย ร่วมเป็นสักขีพยาน การลงนามจัดเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2559 เวลา  ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มจพ.

.