USE.FLO-LINE.,Ltd

E-SAN INDUSTRIAL FAIR 2017

Sale price Price 0.00 ฿ Regular price

" อีสานอุตสาหกรรมแฟร์ 2017 " งานที่จัดยิ่งใหญ่ที่สุดของภาคอีสาน บ.ยูเอสอี.โฟล-ไลน์ จำกัด ได้การตอบรับจากผู้เข้าชมงานงานเป็นอย่างดี งานนี้จัดขึ้นเพื่อแสดงศักยภาพ ถึงความเป็นศูนย์กลางการค้าการลงทุน ตามแนวเส้นทาง EWEC(East-West Economic Corridor) และกลุ่มประเทศอนุภาคลุ่มแม่น้ำโขง GMS (Greater Mekong Subregion) และแสดงศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดขอนแก่น เพื่อเป็นหนึ่งในงานระดับภูมิภาค สนับสนุนนโยบาย KHONKAEN MICE CITY เกิดการพัฒนาการค้า การลงทุน เกิดเศรษฐกิจที่ดีต่อจังหวัดและภูมิภาค ภายใต้แนวคิด “Eco Industry For Smart City” เป็นการแสดงเทคโนโลยี นวัตกรรม สินค้าและบริการ ในอุตสาหกรรมต่างๆของจังหวัดในภาคอีสาน เป็นความร่วมมือของสภาอุตสาหกรรมทั้งภาคอีสาน ผู้นำองค์กรภาคีเครือข่ายการจัดงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน รวมทั้งสื่อมวลชนทุกแขนง โดยงานอีสานอุตสาหกรรมแฟร์จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 16-19 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา