USE.FLO-LINE.,Ltd

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมอบรมสัมนาหลักสูตร การควบคุมระบบไฮดรอลิกไฟฟ้า 14-15 กันยายน 2559

Sale price Price 0.00 ฿ Regular price

" เรียนจริง รู้จริง ทำจริง " 
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมอบรมสัมนาหลักสูตรการควบคุมระบบไฮดรอลิกไฟฟ้า
วันที่จัด : 14-15 กันยายน 2559

สถานที่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (ศาลายา)

 รับจำนวนจำกัด สนใจสอบถามเพิมเติมได้ที่ 02-909-0255-65ต่อ 471 คุณทิชาเลิศ

ติดต่อสํารองที่นั่งโดยกรอกข้อมูลในใบแจ้งยืนยันการอบรมให้ครบถ้วนและส่งแฟกซ์มาที่ 02-909-0267