Contact

ADDRESS : 101/11 หมู่ 20 นิคมอุตสาหกรรมนวนคร  ตำบล คลองหนึ่ง
 อำเภอ คลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี 12120
                          
CALL US   :   (662)909-0255-65 , Fax: (662)909-0266-67 
EMAIL : saleteam@usefloline.com 
 
กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ ได้ที่
โทร : 089 200 8942 หรือ  E-mail: saleteam@usefloline.com
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับภายใน 2-3 วัน 
 

   on social :

 USE.FLO-LINE CO.,Ltd      

 @use-floline