Valves & Control Valve

      
 
HYDRAFORCE  สุดยอดแห่งวาล์วไส้ ที่มีชื่อเสียงอันดับหนึ่งของโลกจากอเมริกาขนาดเล็กกะทัดรัดทนความดันสูงมีให้เลือกใช้หลากหลายรูปแบบลักษณะงาน สวมใส่กับบล็อกวาล์วที่เลือกเจาะช่องต่อได้หลายขนาด และหลายแบบเกลียว ตามความต้องการพร้อมวาล์วป๊อปที่ควบคุมการเลื่อนแบบเป็นสัดส่วน PROPORTIONAL  VALVE  เพื่อการทำงานที่นิ่มนวล ราบเรียบด้วยการ์ดอิเล็คทรอนิคส์ควบคุม  เทคโนโลยีสูง แต่ราคาย่อมเยา กว่าวาล์วพรอพพอร์ชั่นนอล อุตสาหกรรมหลายเท่า
                                                                          
HYDRAFORCE  สุดยอดแห่งวาล์วไส้ ที่มีชื่อเสียงอันดับหนึ่งของโลกจากอเมริกาขนาดเล็กกะทัดรัดทนความ  ดันสูงมีให้เลือกใช้หลากหลายรูปแบบลักษณะงาน สวมใส่กับบล็อกวาล์วที่เลือกเจาะช่องต่อได้หลายขนาด และหลายแบบเกลียว ตามความต้องการพร้อมวาล์วป๊อปที่ควบคุมการเลื่อนแบบเป็นสัดส่วน PROPORTIONAL  VALVE  เพื่อการทำงานที่นิ่มนวล ราบเรียบด้วยการ์ดอิเล็คทรอนิคส์ควบคุม  เทคโนโลยีสูง แต่ราคาย่อมเยา กว่าวาล์วพรอพพอร์ชั่นนอล อุตสาหกรรมหลายเท่า

 

     
                                               
 
วาล์วมือโยก ในงานโมบายสำหรับเครื่องจักรกลเคลื่นที่ เครื่องจักรกลการเกษตรและเครื่องจักรกลงานก่อสร้าง มีให้เลือกใช้ทั้งแบบแกนเดียวและหลายแกนในแบบโมโนบล็อกหล่อเป็นชั้นเดียวและ แบบสเตทแยกชิ้นประกอบได้

 

 
 
วาล์วไฮดรอลิกอุตสาหกรรมยี่ห้อชั้นนำระดับสากล เช่น (PARKER , Atos, Duplomatic , yuken) ที่ใช้ในหลากหลายอุตสาหกรรม  ทั้งวาล์วควบคุมทิศทาง โซลินอยส์ ,วาล์ว , วาล์วควบคุมความดัน และวาล์วควบคุมอัตราการไหลทั้งแบบขันเกลียว แบบนั่งบนฐานวาร์ว และแบบซ้อนเป็นชั้น

Sorry, there are no products in this collection